Start » Kvinnor i historien

Kvinnor i historien

Kvinnor förtjänar sin plats i historieböckerna

När Dagens Nyheter utforskade svenska historieböcker för skolundervisning fann de att kvinnor saknades i historiebeskrivningen, vilket är märkligt eftersom kvinnor varit med och format historien. Av 324 namngivna personer i Impuls Historia var endast 32 kvinnor. Dessutom blir det tydligt att ju närmare nutid texten kommer, desto färre är kvinnorna i texten. Den allmänna uppfattningen är att vi närmar oss ett jämställt samhälle hela tiden, men innehållet i historieböckerna motbevisar detta.

Naturligtvis har det funnits viktiga kvinnor i historien. Och de är dessutom många till antalet. Bland dem som ofta omnämns finns Joan of Arc, Florence Nightingale, Marie Curie, Coco Chanel, Moder Teresa, Valentina Tereshkova, Rosa Parks, Indira Gandhi, Benazir Bhutto och Malala Yousafzai. De har inte bara förändrat kvinnans roll i samhället, utan framför allt förändrat samhället i stort.

Rosa Parks vägrade att överge sin plats på bussen till förmån för en vit man 1 december 1955. De tio främsta sätena var reserverade för vita och Rosa Parks satt bakom denna gräns. När platserna reserverade för vita var upptagna uppmanade busschauffören övriga att lämna sina platser till vita människor. Rosa Parks, som arbetade för mänskliga rättigheter, vägrade att ge upp sin plats, vilket hon arresterades för. Arresteringen av Rosa Parks föranledde omfattande protestkampanjer runt om i landet. Rosa Park gjorde inte främst en insats för kvinnans roll i samhället, utan för mänskliga rättigheter.

Malala Yousafzai är en pakistansk flicka, född 1997, som tillsammans med Kailash Satyarthi tilldelades Nobels Fredspris 2014. Året dessförinnan gavs hennes bok Jag är Malala ut. Boken behandlar hennes uppväxt och framför allt hennes långa kamp för flickors rätt till utbildning. Hon har länge kämpat för denna fråga i Swatdalen, Pakistan. Talibaner har länge förbjudit flickor att studera där, varför Malala också blivit utsatt för mordförsök. Hon är den yngste som någonsin tilldelats Nobels fredspris. Hon har inte bara kämpat för flickors rätt till utbildning, utan för alla barns rättighet till utbildning.

kvinnor