Start » Jungfru Maria

Jungfru Maria

Jungfru Maria är en viktig person som vi vet litet om

Jungfru Maria är Jesu mor. Hon var närvarande vid korsfästelsen och mötte den återuppståndne Jesus på påskdagen vid dennes tomme grav. Det sista som går att läsa om henne är Apostlagärningarna, där hon tillsammans med lärjungarna ber. Vad som händer med henne sedan framgår inte i Bibeln. Dock går det att läsa om Maria i Apokryferna, och där går att läsa att Maria tillsammans med aposteln Johannes flyttat till Efesos i nuvarande Turkiet.

Åsikterna går isär huruvida Jungfru Maria är ett helgon eller ej. Reformerta och lutheraner ser henne som inget mer än människa, medan ortodoxa och katoliker ser Jungfru Maria som ett helgon. Hon fick av en ängel veta att hon skulle föda Jesus – och att han skulle frälsa dem från sina synder. Maria tvingades att resa till Bethlehem tillsammans med Josef, hennes man, där hon sedan födde Jesus.

Jungfru Maria omnämns sparsamt i Bibeln. Förutom Jesus barndomsberättelser omnämns hon endast tre gånger i Nya Testamentet. Där framgår det att Jesus hade fyra bröder – Josef, Jakob, Judas och Simon och två systrar. Det är oklart när Maria lämnade jordelivet, men enligt vissa traditioner dog hon bland apostlarna femton år efter Jesu födelse. Jungfru Maria firas flera gånger under året, bland annat på hennes födelsedag 8 september och hennes mottagande i himlen 15 augusti.

Sen var det där med jungfrufödsel, att Maria blev havande av andlig ande. För troende är detta inget underligt, för icke-troende faller det sig onaturligt. Det är också en fråga som är lika svår att bevisa som motbevisa, eftersom att Gud heller inte går att bevisa eller motbevisa. Jungfrufödseln beskrivs både i Bibeln och Koranen. Den som inte tror på Jungfru Maria, eller Jesus för den delen, lär ha svårt att tro på mycket annat i Bibeln också. Väljer du att tolka Bibeln ordagrant, poetiskt eller symboliskt?

jungfru maria