Start » Information om tealogi

Information om tealogi

Tealogi verkar för kvinnans roll i historien

Tealogi syftar till att uppmärksamma kvinnobilder från religionshistorien och hur dessa påverkat människosynen. De menar att kvinnans roll i samhället alltid tagits bor ur historien och att männen istället tagit plats. Tealogernas förhoppning är att ökad kunskap ska bidra till ett balanserat samhälle.

Tealogi är en ordlek med teo/tea samt teologi. De vill återupptäcka det gudomliga ur kvinnligt perspektiv, som Moder Jord exempelvis. Översatt betyder teologi ungefär läran om Gud – vilket indirekt betyder Gud Fader. Tealogerna menar att detta faller på sin egen orimlighet, för utan moder existerar ingen fader. Varför har Gudinnan undanhållits i alla dessa år? Vem var Hon? Det är frågor tealogerna söker svar på.

Kvinnor med intresse för liknande frågor välkomna till tealogin. Tillsammans söker man efter en undanhållen och viktig del av historien. Det huvudsakliga syftet är således att uppmärksamma samhället på att det har funnits något mer än det vi känner till idag. Tealogin verkar genom utställningar, föredrag och workshops med teater och sång.

Tealogerna är fri från politiska och religiösa åsikter. Det enda de vill är att ta tillbaka historien. Den första manifestationen var 1989 där kvinnor spikade upp olika krav på porten till Storkyrkan. Tealogi blev dock inte en officiell organisation förrän sju år senare. De har under åren byggt en stark gemenskap och åker på olika utflykter och utställningar tillsammans.

Tycker du också att kvinnans historia är förbisedd? Då kanske du är Kvinnan att blåsa nytt liv i läran om tealogi. Det behövs lika mycket idag som 1989 eller 1996, för tyvärr har inte mycket hänt sedan dess. Om du tycker att kvinnans roll i samhället är viktig och måste uppmärksammas, ja då har du inget att fundera över. För tillfället är det få som är aktiva inom tealogi – hitta energi och värva medlemmar på momangen! De flesta kvinnor, och en del män, är tealoger utan att de ens vet om det.

tealogi